AMATEUR RADIO / CONTESTING:

Danish Contest Academy

OZ5E

Elecraft USA

Brugtgrej.dk

ELECTRONICS:

EL-supply

SAILING & THE ART OF NAVIGATION

Marinehjemmeværnet

Sejlsikkert.dk

Farvandsvæsnet

Søværnet('s Operative Kommando) - Danish Navy

Strømtrekanter

Maritime Danmark (nyheder)

Marinetraffic.com

METEROLOGY:

Surface Pressure fronts

Dansk Meterologisk Institut

Ismeldinger